16. ročník Mistrovství ve svíčkové 2011

09.09.2011 07:45

Video z Mistrovství ve svíčkové 2011

https://echomutov.cz/cs/echomutov/echomutov-tv/item/1250-milovn%C3%ADci-sv%C3%AD%C4%8Dkov%C3%A9-a-knedl%C3%ADk%C5%AF-se-se%C5%A1li-na-%C4%8Derven%C3%A9m-hr%C3%A1dku